Inspiration Utveckling

Medborgarförslag och samhällsförändring

Magnus Kindåker är envis. Envisheten är ett karaktärsdrag som han fått från sin farmor och som hjälpte honom att överleva starten i livet. Nyligen har Magnus använt den envisheten för att driva igenom ett medborgarförslag i Falu kommun om att de ska införa ett så kallat ”mobilitetsstöd”.

Lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst trädde i kraft 2014 och är en lag som kommunerna själva väljer om de ska införa eller ej. Det är kommunfullmäktige som bestämmer ifall den egna kommunen ska ha mobilitetsstöd. Syftet med lagen är:

1 § En kommun får som komplement till färdtjänst lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till en person med funktionsnedsättning (mobilitetsstöd), för att öka hans eller hennes möjligheter att förflytta sig.

Känner du att frågan ”Ska vi lägga skattepengar på sånt här?” dyker upp?

Den här frågan är intressant om vi talar om det gamla hederliga begreppet ”skattepengar” och vad det borde gå till, det är nog få människor som inte tycker eller tänker något av ren reflex när ämnet kommer upp på tapeten. Det är min uppfattning i alla fall, kanske har du en annan uppfattning?

Gällande Magnus, mobilitetsstödet i Falu kommun och hur skattepengar används kan det enkelt formuleras  i 2 påståenden att fundera kring:

  1. Att Magnus fortsätter använda Färdtjänsten är en kortsiktig omedelbar besparing som ger pengar i kassan för dagen, och högre kostnader på sikt.
  2. Att Magnus får mobilitetsstöd är en långsiktig strategisk investering som innebär en större engångskostnad idag, och sparade pengar på sikt.

Så hur resonerar jag kring dessa påståenden?

Om vi tittar på alternativ 1 så skulle det innebära att Falu kommun inte inför mobilitetsstöd. Magnus kommer fortsätta åka med Färdtjänsten när han ska ta sig mellan olika ställen. Falu kommun behöver alltså inte lägga ut en större klumpsumma pengar idag, utan väljer att ta löpande kostnader. Om Magnus åker Färdtjänsten i samma utsträckning som han gör idag kommer effekterna av den kortsiktiga besparing att ta slut efter 2-3 år och Falu kommun har högre löpande kostnader, jämfört med att införa mobilitetsstöd.

Det är ungefär som att sitta med ett telefonabonnemang där du betalar löpande kostnader, fast du ringer 1000 timmar i månaden och skickar 10 000 SMS.

Om vi tittar på alternativ 2 så skulle det innebära att Falu kommun inför mobilitetsstöd som Magnus beviljas för att skaffa en egen bil istället för att använda Färdtjänsten. Falu kommun betalar ut ett större engångsbelopp till köp och anpassning av Magnus bil, stödet är beräknat till en tidsperiod på 9 år. Om Magnus fortsätter åka i samma utsträckning som han gör idag med egen bil kommer Falu kommun att tjäna in beloppet för mobilitetsstöd efter 2-3 år. Det är alltså 6-7 år det Falu kommun inte sitter med löpande kostnader för Färdtjänsten.

Det är ungefär som att sitta med ett telefonabonnemang med fast månadsbelopp och fria samtal och SMS, när du ringer 1000 timmar i månaden och skickar 10 000 SMS.

Magnus med sin bil Foto: Kerstin Björsson
Magnus med sin bil
Foto: Kerstin Björsson

Personligen är min uppfattning att det är bättre med långsiktiga strategiska investeringar som kostar mer idag, men ger tillbaka imorgon. Jag säger grattis till Magnus som har drivit igenom medborgarförslaget om mobilitetsstöd i Falun och nu har fått en rörelsefrihet som jag tar för given i min vardag! Jag säger grattis till Falu kommun som både gör en investering och en långsiktig besparing!

Det här är en situation där båda parter är vinnande, dessutom ett led i ökad tillgänglighet och inkludering i Falu kommun. Tummen upp på det säger jag bara 🙂

SVT Dalarna gjorde ett inslag på nyheter 30 augusti om detta.

P.S I ”Handbok : från rullstolsrobot till människa med mening” som Magnus är initiativtagare till, finns ett kapitel som heter ”Hur du tar dig från A till B” och handlar just om det där med att ta sig från ett ställe till ett annat, och vad det kan innebära om du inte är lika rörelseflexibel som jag. D.S

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *