Inspiration Utveckling

Ett väldigt viktigt demokratiprojekt

Jag skrev ett inlägg som hette ”Värdefulla ord” där jag bland annat funderade på hur vi ger saker och ord värde. En fundering var hur Allmänna Arvsfonden skulle värdera orden i en projektansökan som jag varit delaktig i att utforma och som Mosaikteatern ansvarar för. Förra veckan sammanträdde arvsfondsdelegationen för att besluta vilka projekt som skulle få pengar att genomföra sina mål. Jag kunde inte sluta le när vår handläggare Henrik ringde upp och berättade att vårt projekt nu ska få ekonomiska muskler av Arvsfonden. ”Delegationen tyckte att det var ett väldigt viktigt demokratiprojekt”, förklarade Henrik. ”Tack å projektets vägnar för att Arvsfonden såg samma sak som vi!” svarade jag med om möjligt ett ännu bredare leende.

Så var är det för ett ”väldigt viktigt demokratiprojekt” som vi nu ska ägna 3 år åt att arbeta med?

Projektets syfte är att utbilda personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation i att planera och genomföra konferenser som behandlar kvalité främst i ett kulturellt sammanhang. Erfarenheterna samlas i en handbok som blir ett hjälpmedel och verktyg för att genomföra kommande konferenser. Projektet vill skapa förutsättningar för aktörerna själva att föra sin egen talan och delta i det offentliga samtalet.

Detta betyder att projektet kommer arbeta med att ge möjligheten till kulturarbetare med funktionsvariation att utveckla och föra sin talan och ta plats på den kulturella arenan. Det finns många konstnärer, artister och musiker i de svenska dagliga verksamheterna som drömmer om att ta del i och hitta sin plats i det svenska kulturlivet. Men något viktigt fattas. Det finns inget samtal gällande deras konstnärliga skapande. Samtal och reflektion kring mål och mening med det konstnärliga arbetet har inte fått den plats som behövs för att ge utrymme till utveckling för kulturarbetarna.

Detta projekt kommer arbeta med att skapa både utrymme och verktyg för att dessa kulturarbetare ska kunna föra sin egen talan och erbjuda forum för samtal. Projektet vill göra det möjligt för kulturarbetare att reflektera och samtala kring sin roll och funktion i kulturvärlden. För att hitta din plats behöver du en röst att föra din egen talan med.

Många kulturarbetare med funktionsvariation definieras av sin diagnos och inte av sitt konstnärsskap. De har med andra ord svårt att bli sedda som något annat än en person med funktionsvariation och att deras konstnärsskap inte tas på allvar. Det är vad projektet vill ändra på och vi kommer ha en engelsk konferensmodell skapad av organisationen Creative Minds som förlaga.

Kerstin med dansaren och koreografen Chris Pavia (mitten) och hans assistent Helen (höger)
Kerstin med dansaren och koreografen Chris Pavia (mitten) och hans assistent Helen (höger)

Projektet kommer arbeta med:

  1. Utbildning: av personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation i att planera och genomföra konferenser på tema kvalité i ett kulturellt sammanhang.
  2. Handbok och film: här samlas erfarenheter som blir ett verktyg för att planera, genomföra och följa upp konferenser. Handboken kommer finnas i både skrift och film.
  3. Konferens: med handboken som underlag kommer årliga konferenser att genomföras och dokumenteras.
  4. Kulturkritik: utveckla synen på och verktyg för samtal, reflektioner och ett kvalitetsfrämjande klimat.

Mer uppdateringar kommer gällande vad som händer i detta väldigt viktiga demokratiprojekt. Avslutningsvis säger vi återigen TACK till Allmänna Arvsfonden som ger oss de ekonomiska musklerna att ge fler människor sin röst att kunna föra sina talan med!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *