Publikationer

En recension i julklapp

Det twittrade en fågel i mitt öra om att vår ”Handbok : från rullstolsrobot till människa med mening” har blivit recenserad på Bibliotekstjänst (BTJ). Genom kontakter i den vanliga världen har jag lyckats få recensionen över vad BTJ ska ha skrivet om vår bok kopierad och inklistrad här. Så här ska BTJ ha skrivit om vår bok:

Kommer färdtjänsten i tid? Har tåget plats för rullstol? Det är frågor som inte sällan är en del av vardagen för personer som har en funktionsnedsättning. Magnus Kindåker föddes med cerebral pares, CP. Kerstin Björsson är föreläsare och författare. Tillsammans vill de åskådliggöra de utmaningar och möjligheter det innebär att leva med en funktionsnedsättning. Personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning, Magnus livsberättelse och hans anhöriga får stort utrymme, liksom det stöd som samhället kan erbjuda. Boken är skriven i en mycket positiv anda och visar att det går att leva ett gott och innehållsrikt liv trots en svår funktionsnedsättning. Författarna ger en rad användbara tips samt en omfattande referenslista för vidare kunskapsinhämtning. Boken är mycket viktig, för anhöriga och personal inom vården, men framför allt för politiker och tjänstemän för att öka kunskapen och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att leva ett gott liv. Helhetsbetyg: 4.

Vi tror att betyget är 4 av 5. Den teorin grundar vi på att det är en positiv recension som jag och Magnus Kindåker är JÄTTEGLADA över!

En annan rolig historia så här i juletid är att tomten lade ett bokpaket på brevlådan igår till en politiker på riksplanet. Politikern hade efterlyst en fråga om personliga berättelser kring LSS. Hen blev erbjuden ett exemplar av handboken av mig, som hen accepterade.

Så nu ligger det alltså en Handbok på postlådan till en politiker, så vi får se om handboken gör nytta där och lever upp till BTJ:s recension! Och så håller jag tummen för att julpost-tjuven på PostNord inte tar det här paktet

Vi tackar också Faluns Funktionshinderråd för att jag och Magnus fick komma på årets sista möte och presentera vår Handbok. Vi säger särskilt tack till ännu sittande ordförande Barbro Ödlund för inbjudan. Vi säger också lycka till Barbro, när det är dags att vända blad nästa år och börja på ett nytt kapitel i livet!

Med hopp om en god jul till just dig som läser dessa rader!

Julkram från tomten

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *