Utveckling

6 till folket!

Det finns en sanning idag som vi behöver omvärdera. Det är sanningen om 40-timmarsveckan och arbetsdagen på 8 timmar. Jag har reflekterat kring hur jag jobbar och tidigare har jobbat, både som ”kollektivare” och som ”tjänsteman”. Min slutsats är att om vi tror att antal timmar är ett mått på hur effektivt vi utför något och hur produktiva vi är, så är det en villfarelse.

Med ett möjligt undantag kan jag helt enkelt inte se att det finns ett samband som säger att vi får mer gjort ju längre vi gör något. Det undantag som jag kan se är en uppgift som utförs i konstant produktion med jämn effektivitet och där arbetsuppgiften är automatisk. Om det produceras 10 tändsticksaskar på 1 timme, så kommer vi får fler tändsticksaskar i slutet på dagen om vi hållit på i 8 timmar istället för 6 timmar. (Även om jag är inte helt övertygad om att antagande skulle behöva bli på detta sätt i vilket fall, beroende på målsättningen och breda perspektiv).

Jag håller på att läsa Åsa Burmans bok ”Bli klar i tid – och må bra på vägen : handbok för doktorander. Jag läser boken av 3 anledningar:

  1. Jag är intresserad av hur jag kan agera på bästa sätt för att få mesta möjliga önskade resultat av en situation. Oavsett om det är arbete eller fritid.
  2. Jag ämnar skriva en avhandling en dag med titeln ”Konstnärsmyt eller funktionsvariation – en avhandling om identitet, begrepp och perspektiv nu och då”. Tack för Åsa för att kapitel två om ”Avhandlingspärmen” gav mig inspiration och klarhet i ämnet en morgon klockan 06.00. Nu ska jag bara hitta finansiering till forskningen.
  3. Jag känner Åsa och tar henne för en klok person med underbyggda resonemang.

När jag började läsa boken var jag nyfiken på hur Åsa skulle resonera kring det som kallas ”Paretos lag/princip” eller ”80/20-regeln”. Begreppet grundas på Vilfredo Pareto (1848-1923) som var en italiensk ekonom och sociolog. Enkelt uttryckt beskriver mönstret att 20% av något kommer ge 80% av resultatet och 80% av något kommer ge 20% av resultatet. Exempelvis:

  • Om vi har en organisation med 10 personer är det 2 av personerna som kommer generera 80% av verksamheten och 8 personer som genererar 20% av verksamheten.
  • 20% av våra kunder står för 80% av försäljningen.

Detta mönster kan vi anta gäller i alla möjliga situationer. Jag uppfattar att så är fallet och fått det mönstret bekräftat när jag börjar reflektera mer över olika situationer, deras utfall och resultat.

När jag bestämde mig för att bli min egen arbetsgivare, så bestämde jag också att vår arbetsvecka skulle ligga på 30 timmar i genomsnitt. Det kändes lite läskigt, även om jag teoretiskt var övertygad om hur mycket mer produktiva vi blir när vi maximerar vår effektiva arbetstid. Jag levde fortfarande i villfarelsen om att ju mer tid vi arbetar, desto mer får vi gjort.

En sak i taget, läsa eller skriva.

Jag ser nu att jag inte behövt vara nervös. När jag mäter min effektiva arbetstid, den när jag jobbar med fullt fokus på en arbetsuppgift och utan störningar som bryter fokus, då märker jag hur mycket jag får gjort på mindre tid än vad jag räknat med. Jag har diskuterat detta en del med min vän och delägare i vårt bolag som är ekonom. Hon bekräftar också den bilden. Så på skämtsammaste allvar vill jag härmed meddela att disciplinerna humaniora och ekonomi är ense.

Det är inte kärnfysik att vi mår bättre av att ägna oss mindre åt jobbet och mer tid åt att ta hand om oss själva. Det hävdar jag i alla fall. Mitt resonemang är att om vi kan bemanna en funktion på jobbet under 6 timmar istället för 8 timmar på en dag, så betyder det att:

  • Vi har mer energi att lägga på fokuserat arbete, så vi kan maximera resultatet av vår arbetstid.
  • Vi mår bättre med mer tid till vila och återhämtning. Det betyder att vi blir mindre sjuka och behandlar både oss själva och människor omkring oss bättre.
  • Vi hinner reflektera mer över vad vi gör och hur vi löser saker, så vi kan ägna oss åt att agera på rätt sätt istället för att reagera i affektion eller på reflex.

Jag tror listan kan göras mycket längre och diskuteras i ännu bredare perspektiv (som vad minskade samhällskostnader och fler välmående individer gör för ett samhälle i stort) men detta är kärnan i mina tankar och argument. Gå med i Facebookgruppen ”Sverige vill ha 6” för tips och artiklar rörande ämnet ifråga.

Jag sätter punkt för inlägget här, för det blir inte nödvändigen bättre ju mer jag skriver på det. Jag läser nyfiket vidare i Åsas bok och konstaterar att mitt antagande om att hon är en klok och resonerande människa står fast.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *