Utveckling

Den tredje världen

”Den tredje världen” skrev jag i ett sms och skickade till mig själv. Jag lyssnade på Malin Lucchesi Johansen och Camilla Lucchesi, från Lucchesi Produktion, som pratade om hur de arbetade med scenkonst tillsammans. Idén och tanken börjar hos Malin som sedan Camilla tar in och gestaltar i fortsatt arbete med Malin. I fusionen mellan Malins tanke och Camilla tolkning uppstår en tredje värld. Något nytt som inte fanns förut.

När jag hörde begreppet den tredje världen i det här sammanhanget så tänkte jag omedelbart på filosofen Friedrich Hegel (1770-1831). Det är inte varje dag det så tydligt dyker upp ett tillfälle att ta fram en tysk gammal filosof och använda hans förklaringsmodell av verkligheten och samhället genom det som kallas dialektiken, med begreppen tes – antites – syntes .

I början finns ett tillstånd och en situation – tesen – och det är fridens liljor. Men så händer något, det skapas nya tankar och reaktioner där frågan är om det är så (tesen) det ska vara? Som en reaktion på tesens varande skapades därför antitesen, en slags motreaktion eller utveckling som blir ett nytt alternativt varande. I detta läge där det finns två varande så kommer de i en rörelse framåt, en utveckling, som driver fram en syntes. Syntesen är den tredje världen där tesen och antitesen har möts någonstans på vägen och bildat ett nytt varande.

Så när det finns en ny syntes, är det klart då? Nej, syntesen kommer så småningom att utvecklas till en tes och så börjar processen om med tes – antites – syntes. Låter som vi är fast i en cirkel av tillstånd, reaktioner och motreaktioner? Om vi kollar på historien så ser vi såna här tendenser – reaktioner och motreaktioner på tillstånd. Pendeln svänger fram och tillbaka och skulle kunna vara ett sätt att förklara vad som sker i samhället idag. Tesen är det rådande läget och antitesen en motreaktion på det, ur detta skapas sedan något nytt , syntesen. Vi skulle till exempel kunna se extremhögerns frammarsch som en antites till dagens samhälle, tesen. I kollisionen mellan dessa två varande kommer något nytt att ta form.

Men behöver det vara en konfliktfylld utveckling till syntesen? Nej, reaktioner och motreaktioner som möts i ett nytt tillstånd betyder inte nödvändigen att vi kastar sten på varandra för att övertyga någon om vems tillstånd som är ”rätt”. Vi kan kalla det förslaget som lades fram 4:e maj i riksdagen om att ”Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning” som en antites till rådande situation. Där det finns en stor grupp människor som inte har tillgång till eftergymnsial utbildning idag, det här förslaget är en antites till bristen på utbildning. I förslaget finns det formulerat ”hur” dessa elever ska få tillgång till utbildning, just hur eleverna kommer få tillgång till utbildning kommer bli den nya syntesen som växer fram.

I tankens kraft och tingens natur ligger utveckling. Hegels dialektik som en förklaring på världen är inte en cirkel som bara går runt. Dialektiken är som en spiral som rör sig framåt i sin tes – antites – syntes. En dag kommer den ta stopp när vi når en fulländad syntes, den absoluta sanningen eller fulländningen. Personligen tror jag inte vi behöver oroa oss för att vi snart når slutdestinationen på resan till den absoluta sanningen eller fulländningen.

Camilla Lucchesi befinner sig i ”Den tredje världen”

Fast det hindrar inte att jag under tiden njuter av den tredje världen, den syntesen, Malin och Camilla har nått i sitt arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *