Utveckling

Vad ska du göra när du blir stor?

Det börjar närma sig studenttider och med det en ny fas i livet. Den ljusnande framtid är vår och vi kan bli precis vad du vill! Eller? De flesta av oss har den teoretiska möjligheten att bli vad vi vill och läsa vidare till vad vi vill. Men hur är det med den praktiska möjligheten?

Jag hamnade nyligen i en slags konstfilosofisk diskussion där vi pratade om vad kvalitet var för något. Jag tror i alla fall att jag lyckades formulera både för mig själv och i samtalet att jag tänker på kvalitet som en möjlighet till utveckling där vi kan ta våra förmågor och det vi gör till nya nivåer. Att ringa in vad kvalitet är, det är inte helt lätt. Vad vi lägger för värdering i begreppet beror på vad det är vi pratar om. Kvalitet på vår mat betyder något annat än kvalitet på våra kläder.

Kvalitet som möjlighet till utveckling, att kunna göra medvetna val och plocka fram ett slags egenvärde i vad som görs och varför jag väljer att göra det på det här viset (och inget annat). Det är vad jag tänker på när jag tänker på konst. Så hur hänger kvalitet och utveckling ihop med studenttider?

Alla kan inte försörja sig som konstnärer. Det som är sorgligt är att det finns många oslipade talanger som inte kan göra valet om de skulle vilja utbilda och utveckla sig eller sitt konstnärskap, vare sig de kan försörja sig på det eller ej. Det här gäller naturligtvis inte bara för ämnen inom de sköna konsterna. Det gäller högskoleutbildningar överlag. Vi lever i ett demokratisk samhälle, men alla har inte tillgång till sina rättigheter i detta sam

Nu är det studenttider

hälle. Några som faller mellan stolarna är till exempel elever i särskolan. Om du går särskolan och tar studenten, men inte är mogen för högskolestudier, vad finns det då?

Maria Östby på Studieförbundet Vuxenskolan har arbetat mycket med dessa frågor bland annat genom det tidigare Arvsfondsprojektet SV Kulturcollege. I projektet har de arbetat fram en pedagogisk modell på 2 år som tar individen vidare i livet – till studier, jobb eller vad som nu kan tänkas vara rätt för personen i fråga. Finns modellen idag? På papper ja, arbetet fortsätter att få den permanent när inte projektpengar finns längre. Jag håller tummarna för att det kan vara en möjlig väg fram för de som vill utbilda och utveckla sig, men inte har praktisk möjlighet till utbildning. Ett steg i rätt väl är det beslut som togs med stor enighet i riksdagen 4 maj. Beslutet säger att:

Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning (UbU16)

Riksdagen konstaterar att universitet, högskola och yrkeshögskola i dagsläget inte erbjuder utbildningar som är anpassade efter de personer som har gått i gymnasiesärskolan utom i undantagsfall. Utbildningarna är i huvudsak utformade efter studenter som har gått den vanliga gymnasieskolan. […]

Jag håller tummarna för att alla som vill ska kunna kasta sina studentmössor i luften och sjunga den ljusnande framtid är vår. Jag håller tummarna för att alla som VILL ska kunna utveckla och utbilda sig. Jag håller tummarna för att alla oslipade diamanter med potential ska ha möjlighet att arbeta för och med kvalitet i det de gör. Utifrån den jag är och det jag gör jobbar jag för möjligheten att få människor att blomma i det de gör. För då händer det häftiga grejar och världen blir ett bättre ställe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *