Inspiration

Relativa perspektiv

Veckans tema har varit perspektiv. Det började redan i måndags då arvsfondsprojektet Vem Har Rätt Att Kalla Sig Konstnär hade sin Skaparvecka i Hallsberg. Deras tema var ”Ett annat perspektiv” och jag var inbjuden att invigningstala i egenskap av kultur- och konstvetare. Projektet drivs av ABF, Stiftelsen Activa och Kulturrummet Aniara. Aniara är en verksamhet jag besöker ibland i andra uppdrag och det är lika intressant varje gång. Diskussionerna går högt och lågt. Det är nyttigt för mig med min teoretiska bakgrund att mangla hur bra jag kan förklara hur teorier kan förklara verkligheten. Ett sånt samtal hade jag med Jenny där jag bland annat presenterade essentiell teori (konsten har ett egenvärde och ett föremål som uppnår en viss kvalitet är konst) och institutionell teori (det är konstvärlden runtomkring föremålet som avgör om det är konst).

Två stora teorier som handlar om att begreppet konst bestäms utifrån föremålets egenvärde, eller genom att rätt personer runt föremålet säger att det är konst. Enkelt uttryckt. Det ligger mycket i Einstein-citatet om att kan jag inte förklara något tillräckligt enkelt så har jag själv inte till fullo förstått det jag försöker förklara.

Perspektiv låter oss se världen från många vinklar. Det var temat Skaparveckan hade tagit fasta på. Det relativa i vår tillvaro som påminner oss att det inte finns några absoluta sanningar, bara olika sätt att uppleva omgivningen och omvärlden. Perspektiv är nyttigt att påminna oss om ibland. Att beroende på var jag ställer mig och betraktar ett föremål, så kommer jag se olika saker. Det beror dels på var jag står rent fysiskt, dels vem jag är och vilka erfarenheter jag har. Därför kan samma föremål ses på så många olika sätt.

En annan typ av perspektiv som vi kan uppleva är den när vi hamnar i nya situationer och kulturer som tar oss långt ifrån det vi är vana vid. Jag har vistats i Kina med jämna mellanrum i längre och kortare perioder. Efter förvåningar och kulturkrockar i olika omgångar så tog jag till mig att gilla läget eller aldrig mer sätta min fot i landet. Insikten om att Kina är precis som vanligt, men ändå helt annorlunda har utmanat mig. Det finns en vardag där jag äter, sover, lever bland människor och allt sånt som vi alla gör i livet. Sättet att göra det på skiljer sig på fler sätt än jag ens tänker börja redogöra för här och nu.

Kina har bland annat gett mig perspektiv på liv och samhälle. Jag känner en tacksamhet på många vis. Jag har sett och upplevt kontraster som verkligen fått mig att känna tacksamhet över en sån enkelt sak som att kunna se en klarblå himmel, få dricksvatten ur kranen, andas ren luft, fri utbildning och att inte själv behöva dra oket på en torr dammig åker i brännande hetta för att kunna få mat på bordet.

Perspektiv på Brooklyn Bridge

Idag kommer den typen av perspektiv allt närmare oss. Vattenbrist i kommunen, ozonlager som sviktar, det faktum att även om utbildning är fri i Sverige så har långt ifrån alla tillgång till den, människor som kämpar för att få sitt liv att gå ihop utanför butiker… Vi behöver inte åka långt idag för att få perspektiv på livet, universum och allting – om vi bara är uppmärksamma på vår omgivning.

Det dök upp ett foto på Instagram-flödet från en gammal vän. Hon vistas i Nepal med jämna mellanrum. En av deras närmsta vänner hade fått hela sitt hem under vatten. Familjen klarade sig mirakulöst genom att klättra upp taket, men deras hem och möjlighet till försörjning var bortspolat. Hon lade ut en fråga om bidrag och lovade att dubbla allt som kom in för att hjälpa familjen som var i nöd. Jag swishade över en summa som motsvarar en dryg nepalesisk månadslön, en summa som för mig innebär en månad med lite mindre konsumtion.

Det var just det där med perspektiv och det relativa värdet av något. Något av litet värde för mig kan vara ovärderligt för någon annan. Så låt oss sätta perspektiv på vardagen oftare, tänk vad mycket mer värde vi kan finna i den då och vad spelar väl det för roll om jag gör det av högst egoistiska skäl som att det får mig att känna mig som en god medmänniska? Det finns definitivt sämre motiv som driver oss till handling.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *