Utveckling

Allt är nu

Det enda som finns är nu. Jag håller på och läser Eckhart Tolles ”The power och now”, eller ”Lev livet fullt ut!” som den heter på svenska. Det både svindlar i tanken och är fullkomligt logiskt att det enda som finns är nuet. Om vi kan leva i nuet så kan vi frigöra oss från allt det som drar ner oss och skapa vår kärna av varande. Allt det som ger oss huvudvärk och magont, kan vi göra något åt det i detta ögonblick? Är svaret ja, så gör något åt det. Är svaret nej, så lägg det åt sidan. Vi har alldeles för lätt att låta vårt sinne ta kommando över våra liv så vi lever i scenarion som inte har hänt, eller lever i det förflutna som redan har hänt.

En intressant tanke som Tolle har är att negativitet skapas när vi förnekar nuet. Oro, ångest, spänningar och stress, alla former av rädsla, skapas av att vi lever för mycket i framtida scenarion. Skuld, skam, ånger, förakt, sorg och bitterhet, alla former av icke-förlåtande, skapas av att vi lever för mycket i det förflutna. Genom att leva i nuet behöver vi inte bära på dessa bördor.

Tolle menar att om våra bördor mirakulöst försvann skulle vi inte bli lyckligare om vi inte lever i nuet. Vi skulle snart ha skaffat oss nya problem där vi ältar det som varit, eller oroar oss för framtiden. Jag tycker det är spännande tankegångar och har kommit fram till att jag lever för mycket i framtiden om jag inte ser upp. Jag har lätt att se olika potentiella scenarion för framtiden. Vilket kan vara en tillgång när jag ska hitta vägar fram i livet. Det kan också bli en källa till oro om jag inte ser upp och göder negativa scenarion med energi

Har du någon gång varit med om att du gått och gruvat dig för något? Skjutit upp det hela och funderat i ”tänk om”-banor, men till slut tagit tag i situationen och konstaterat att det var ju inte ens hälften så farligt eller jobbigt som du trodde. Det är just det som är Tolles poäng, skulle jag säga. Istället för att gå och fundera på allt som skulle kunna hända, ta istället tag i situationen och se vad som händer. Lev i nuet och ta det som det kommer.

Jag fortsätter att fascineras av tanken att det enda som finns är nu. Allt är ett flöde av en massa nu som staplas på varandra. Jag tänker på en av de mest sorglösa människor jag känner. Han är alltid glad och ser positivt på livet. Inga sorger och ingen ånger tynger honom. Han är närvarande i det han gör och oroar sig inte för det han inte kan göra något åt. Naturligtvis finns det saker som upprör honom också, men det är inget som styr hans dag eller hur han mår.

Han har gått igenom mycket i livet och kanske är det också något som ger honom perspektiv på livet och den sorglösheten som hans dag nu består av. Mycket av det vi ser som ett problem är inte det. Det är en situation och är det möjligt att lösa den så gör det nu. Kan vi inte lösa den nu så släpp det och lös situationen när tillfället kommer. Låt inte sinnets problem styra vår dag, lev i nuet och ta tag i det som kommer till oss när det är dags. Det låter väldigt enkelt, det kräver bara träning och en närvaro i ögonblicket. Jag fortsätter öva i detta nu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *