Utveckling

Ring in det nya

Jag slutade detta år med att mer eller mindre lägga mobilen åt sidan. Det var skönt att logga av och bara befinna mig där jag var bland de människor som var där. Kommer det bli vår nya trend 2018? Vi Facebook-fastar, vi tar en paus från Insta och vi lägger mobilen någon annanstans är vid kudden eller nattduksbordet. Jag fick efter önskan en alldeles vanlig batteridriven väckarklocka, med visare som rör sig. Inga digitala siffror på den displayen. Jag har bestämt mig för att att i mesta möjliga mån freda huvudkudden och sömnen från elektriska och digitala vågor om möjligt. Känns lite märkligt fortfarande, men så är det med nya vanor innan de övergår till att bli vardag och rutin.

Så vad ringer vi ut ikväll och vad ringer vi in? Jag har några mål på agendan, att kunna bänkpress mer vikt och träna rörlighet så jag känner att jag kan kontrollera hela min kropp. Utöver det vädrar jag fortsatta förändringar i luften. Hur de ser ut vet jag inte riktigt än, men jag tror mig vara redo för vad som komma skall. Det enda jag behöver göra är att vara sann med mig själv och sen  hantera, acceptera och agera. Vad det än blir så blir 2018 så bra som jag tänker det.

Med de orden önskar jag gott nytt år och med Alfred Tennysons ”Nyårsklocka” (Ring out, wild bells, 1850), här i översättning av Edvard Fredin och utgiven på svenska 1890. 

 

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö . . .
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
och forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring . . . och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *