Inspiration

42

Svaret på frågan om livet, universum och allting är 42. Alla som har läst Douglas Adams ”Liftarens guide till galaxen” är sannolikt medvetna om det. Känns svaret otillräckligt? Det kan bero på att frågan inte har fått det svar vi önskar eller förväntat oss att få. Kanske borde vi har formulerat frågan annorlunda, kanske skulle vi ha släppt förväntningarna på svaret och istället funderat på vad innebörden av 42 kan tänkas betyda.

Många gånger så tror eller önskar vi att frågor hade ett svar och att det gärna skulle vara ett enkelt svar. Grejen med de stora frågorna är att de i regel inte har ett enkelt svar. Om de hade det skulle det sannolikt inte vara en stor fråga. Då skulle den vara av liten eller medelklass och människor genom tiderna skulle inte ha ägnat så mycket tankeverksamhet åt dem. Eller så är svaret så stort att det kan kräva en livstid av tankar för att greppa det.

När frågor blir väldigt stora så kan vi svara lika stort. När vi svarar med stora ord så kan de bli så stora att de tycks bli innehållslösa, eller så stora att de omfamnar så mycket att det är svårt att sätta fingret på vad svaret faktiskt betyder. Vad menar jag med det? Har du någonsin försökt formulera en policy, en vision, ett motto eller liknande för en organisation? Då kanske du har varit med om svårigheten att försöka säga allt med så få ord som möjligt. Visionen kanske slutligen formuleras med att ”vi jobbar för den bästa av världar”.

Fullkomligt begripligt för oss som satte och tänkte jättelänge och jättemycket på hur vi ska koka ner allt vi gör till en mening, som dessutom helst in har mer än 4-5 ord. För den som inte satt med i samtalet kanske frågan blir, ”ja, men vad innebär det i praktiken?”. Det kan bli dilemmat med en mening som säger allt, för den säger i slutändan ingenting. Ibland funderar vi mer på vad meningen med livet, universum och allting är, istället för vad organisationen ska ha för ledstjärna. Överallt kan vi hitta svar som säger allt, men för oss ingenting.

Är det därför vi inte alltid nöjer oss med att svaret är 42? Eftersom det verkar vara fullkomligt obegripligt. Är vi inte beredda att fundera på stora svar till stora frågor, då kanske vi ska göra frågan mindre eftersom svaret också blir mindre. Istället för att fråga vad meningen med livet är, som är en stor fråga, så kan vi krympa den. Vi kan fråga oss vad meningen med denna dag är idag. Vad vill jag uträtta idag för att känna mening med livet, eller vad kan jag göra idag för att känna en mening med livet?

Androiden Marvin och 42

Ibland kan det även räcka med att vända på frågan. Vad är meningen med livet kan istället bli, vad gör mitt liv meningsfullt? Att formulera frågorna är minst lika intressant som att invänta svaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *