Inspiration

Uppskatta begränsningar

Jag befinner mig i skrivande stund på en plats utan rinnande vatten. Det finns inte el och toaletten är ett utedass. Det är kanske 10 meter till sjökanten och dricksvatten hämtas i en pump som finns på ungefär samma avstånd.

Jag konstaterar att på ett dygn har jag förbrukat knappt två spannar vatten. I det ingår en disk, otaliga koppar te, en omgång kokkaffe, dricksvatten och tandborstning. Hygien innebär att gå ner och bada i sjön, så den räknar jag inte in i vattenförbrukningen då sjövattnet är, oavsett om jag badar i det eller ej.

Livet är på ett vis enkelt och på ett vis begränsat. Enkelt eftersom det är avskalat, begränsat eftersom det mesta av det vi är vana vid inte finns här. Men bara begränsat utifrån hur vi kanske är vana vid att vår vardag är. Enkelheten och eftertanken i hur jag använder mina resurser kan vara en skön kontrast med hur min vardag ser ut. Samtidigt som det är bekvämt med två hål i väggen, wifi och rinnande vatten.

Men skillnaden är att jag uppskattar det mer när jag har varit utan det, eller det har varit begränsat. På samma sätt kan jag uppleva resor i utlandet. Resor där wifi bara finns på hotellet eller Starbucks har varit ett säkert vattenhål. Där har jag avhandlat det som ska göras på internet och sedan förnöjt vandrat ut i internetskuggan.

Vi glömmer bort att uppskatta dem tills vi bli begränsade av någon anledning. Har du tänkt på hur mycket vi tänker på vatten när det inte kommer något ur kranen? En vattenläcka är ett tillfälle då vår tillgång på vatten begränsas, som vi bara förutsätter finns där.

Det ligger mycket i att ibland så vet vi att uppskatta något först när vi saknar det. Om vi vänder på frågan så kan vi klura på om obegränsad tillgång i längden gör oss gott?

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *