Utveckling

En donut räddar världen

Jag påbörjade ett ambitiöst läsprojekt under semestern. Jag är halvvägs genom högen och håller nu på att beta av en ekonomibok som kan rädda världen. Det är ekonomen Kate Raworth som presenterar en ny ekonomisk modell där mänskligheten kan blomstra inom ramen för vad vår värld kan bära. Boken presenterar en modell som bygger på formen av en donut, alltså en munk. Boken heter ”Doughnut economics” eller ”Donutekonomi: sju principer för en framtida ekonomi”.

Jag har kommit 1/3 genom boken som är behagligt lättläst och min första tankevurpa är att rådande ekonomiska principer är fullkomligt absurda. Vi bygger en ekonomi på en omöjlighet, ständig tillväxt som något eftersträvansvärt. Inget är oändligt och inget växer för evigt. Den naturlagen känner vi till, den finns runtomkring oss och vi vet också att ingen och inget fortsätter leva för evigt.

Vi kan inte bygga en värld på ständig konsumtion, tillväxt och avkastning. Det är helt enkelt inte möjligt eftersom det inte finns resurser nog för det, och av vilken anledning gör vi det? Får alla det bättre? Var finns rikedomarna? Hur förvaltas de? Raworth presenterar en modell för hur vi kan se ekonomi som något som får oss att blomstra istället för att växa.

Donut-modellen är utformad som en slags kontrollpanel. De mänskliga grundläggande behoven finns i hålrummet i mitten, vårt samhällsfundament. Vi behöver någonstans att bo, sova, utbildning, sjukvård och så vidare. Människor vars behov finns i detta hålrum behövs lyftas ur det och in i donuten. Utrymmet utanför donutens yttre ring är vårt samhälle och vår miljö, det ekologiska taket. Här finns krympande ozonlager, luftföroreningar, kemiska föroreningar, minskad tillgång till dricksvatten och så vidare. Vi behöver befinna oss inom denna yttre ring så att samhället och miljön kan vara en värld vi kan leva i.

Raworth presenterar i boken hur detta kan gå till och hur vi kan utveckla vår syn på människa i samhälle. Det fyller mig med hopp och det finns en enkel logik, vi borde prata mer om hur en donut kan förändra världen till en plats där det finns utrymme för alla människor att blomstra. Svaret är inte att likt en cancersvulst ständigt växa.

Evolutionen har redan startat, när jag läser om Raworth exempel på hur vi kan utvecklas och blomstra så kan jag se att det redan håller på att hända: delningsekonomi, humanism, nätverk, återbruk och återvinning med mera. Läs om Raworths bok om du har möjlighet, här finns också ett klipp från hennes TED-talk (ej svensk text) där hon på 15 minuter förklarar det du behöver veta. Länge leve munken, länge låter den mänskligheten leva.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *