Utveckling

Flyttfåglar och vandrarhem

Jag fick nyligen en artikel för genomläsning som ännu inte är publicerad. Ämnet var intressant då det var en blind fläck för mig. Ett begrepp och rörelse som jag lärde mig mer om var tyska ”Wandervogel”. Ordet betyder flyttfågel på svenska. Wandervogel var en ungdomsrörelse i Tyskland runt 1900-talet och var en reaktion på mot den pågående industrialiseringen och det borgerliga samhällslivet.

Rörelsen var inspirerad av romantiken och med en inriktning på en sund och enkel livsstil där friluftsliv och sång präglade aktiviteterna. Det var framförallt medelklassens ungdomar som attraherades av rörelsen som var jordnära med stänk av vildmarksromantik och friluftsliv, men även frisksport. Första världskriget splittrade rörelsen, nazisterna tvingande in Wandervogel-rörelsen i Hitlerjugend innan den slutligen kunde återuppstå som sin egen efter 1946.

Genom dessa friluftande flyttfåglar som rörde sig i naturen uppkom enkla boenden. Någonstans skulle de sova på sina vandringar och detta är uppkomsten till det vi kallar vandrarhem.

Det slog mig när jag läste texten hur mycket ord det finns omkring som vi inte känner till uppkomsten till, eller har reflekterat över var de egentligen kommer ifrån. Ett annat ord jag lärde mig mer om denna vecka var ordet ”familj” genom samkväm med Fredrik Lindström. Det kommer från latinets ”familia” och betyder inte mamma-pappa-barn. Det hade betydelsen att leva under samma tak. Historiskt har det funnits många konstellationer och människor som av olika anledningar har bott under samma tak. Dagens regnbågsfamiljer ligger nog närmare ordets ursprungliga betydelse än vad vi egentligen tror.

Med tiden förändras ord och betydelse eller ordets uppkomst och födelse går vilse i glömskans dimma. Personligen tycker jag det kan vara fascinerade att återupptäcka ord och deras betydelse. Var de en gång kom ifrån gör att vi kan se det i ett helt nytt ljus. Få saker är beständiga och ristade i sten. Det är så lätt att tro att något som har funnits de senaste 100 åren för alltid har funnits och är en urgammal tradition.

Och flyttfåglar och vandrarhem hänger ihop på fler sätt än vad vi kanske trodde var möjligt.

Anonym konstnär

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *