Energi

Du saknas

Helgen då vi tänder ljus för de som inte längre finns ibland har passerat. En dikt som stundom kommer till mig i dessa tider och som finns för alla dem som saknar någon vid sin sida får bli dagens tanke:

Min levnads lust är skuren av,
och döden är min längtan;
till dig, du mörka, tysta grav
står all min trängtan.
På jorden jag ej finner
vad mer min själ sitt nöje bär;
min glädje borta är,
min tid i gråt förrinner,
min ungdoms lust försvinner;
jag är olyckligt såld
i grymma sorgens våld.
En långsam död för ögon står, den jag dock icke finner.
Du arma ömma hjärta!
Kan ej den bittra smärta,
som tär dig utan mått,
dig ge så dödligt skott,
att livets tråd må brista,
och ädla själens gnista
sitt fångehus må mista?

”Min levnads lust är skuren av” – Hedvig Charlotta Nordenflycht

 

Kyrka

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *