Utveckling

Mig genom dig

Jag funderade på hur vi lär känna oss själva genom människorna som vi omger oss med. Jag var bland annat på barndop i helgen och bebben som blev döpt har påverkat livet för sina föräldrar. Att plötsligt få en ny människa under sina vingars skydd och ta hand om i världen som vi känner den, klart att det påverkar. En ny identitet, ett nytt liv och ett nytt ansvar. Vi upptäckte och utvecklar nya dimensioner hos oss själva i en ny roll.

Blir vi helt nya människor? Tveksamt, men vi kanske tar klivet in i en identitet och nedprioriterar andra identiteter som vi har har sedan tidigare. Jag tror det är klokt att inte glömma alla de sidor som utgör vem jag är som människa. Går vi helt in i bara en identitet så tror jag vi kan bli vilsna den dagen den identiteten eller inte längre behövs, eller slutar dominerar vår vardag.

Jag plöjde igenom en japansk tecknad serie – mangan Revolutionary Girl Utena – i helgen som fick funderingarna att fortsätta i spåren av att känna sig själv genom mötet med andra människor. Temat i berättelsen har ett filosofiskt och existentiellt djup. Det kan vara lätt att glömma att en tecknad serie bjuder på det, eftersom vi ibland tror att bilder gör allt enklare. När jag läste igenom berättelsen så var en återkommande tanke återigen hur karaktärerna växer och utvecklas genom sin interaktion med de andra karaktärerna.

De lär de känna sig själva i antaganden och handlingar som uppstår i interaktion med andra och insikten om att världen är större än de själva. Det är när vi antar att världen och alla däri tänker som jag, när vi tror att vårt ego även har huvudrollen i alla andras biografier, det är då vi många gånger snubblar på oss själv eller de personer som vi slängt vårt ego i ansiktet på. Mangan hade också många andra intressanta ämnen om att stå upp sig själv, försoning, att bryta förväntade könsroller och bli fri. En japansk manga kan ha många krävande och tänkvärda teman, förpackade i en visuellt tecknad berättelse som fortsätter kräva dina tankegångar även efter att pärmarna är ihopslagna.

Att vara öppen för att nya människor kommer in i livet är att fortsätta vara öppen för sig själv. När egot inte dominerar världsbilen och kan vi se oss själva genom andras ögon och så kan det överraska oss mer än vad vi tror. En intressant fråga är den när vi frågar hur andra uppfattar oss. När jag fått svar på frågan så har det ibland förvånat mig vad det är för karaktärsdrag eller egenskaper som den personen särskilt har lagt märket till.

Toker med en mångfacetterade syn på världen.

Få personer få se hela det spektrat som vi kan se att vår person utgörs av och som vi själva ser i oss. Så vad var det som situationen har fått dem att se och lägga märket till? Kanske inte alltid det vi trodde eller som vi ansträngde oss för att visa, Vi visar en skärva av vår person, spänningen ligger i att se vilket ljus någon annan ser oss i. Det kan lära oss mycket om oss själva och egenskaper som vi inte att en aning om att syntes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *