Okategoriserade

Tack och hej!

I tidens begynnelse växte tankarna på träd...

Var sak har sin tid och nu har Tankekrafts tid kommit till enda. Tankekraftverk föddes ur en vilja att gå en egen väg och det faktum att allting inte alltid blir som en tänker sig. Fast det brukar bra i alla fall. Det har varit en spännande resa med många tankar på vägen och möten med människor som dröjer sig kvar i sinnet. 

Produktionen kommer upphöra vid årsskiftet, så det är sista chansen om du vill beställa en bok. Under våren 2020 kommer Tankekraftverk att stänga och de sista arbetarna kommer stämpla ut. Lyset släcks, locket läggs på brunnen och dörrarna haspas.

Du som har följt resan här vet att allt är i rörelse. När något tar slut så finns det utrymme för något nytt att starta. Nya vägar syns vid horisonten och på intet sätt kommer jag lämna ordets väg. Ordet kommer förändras och planen är att föreningen Kultur och Kvalitet, där jag är aktiv, kommer börja ge ut ett nytt kulturmagasin. Vi ses där om du vill! 

Tack för du har läst dessa rader och må ord och tanke stå dig bi!
//Ledningen, genom personalrepresentant Kerstin B.

I tidens begynnelse växte tankarna på träd...
I tidens begynnelse växte tankarna på träd…

 

Under flyttrensning av hjärnkontoret hittades följande skapelseberättelse till Tankekraftverk nedtecknad av en anonym samtida hjärncell. Därför säger vi här i tankens slutskede tack och hej, med en berättelse om början på denna resa…


”Denna berättelse var ursprungligen bortglömd  i ”Anteckningar från en Minneslucka”, men återfanns av en slump på en mental kom ihåg-lapp i Moderhjärnans minnesarkiv.”

I begynnelsen skapade Moderhjärnan Tankekraftverk.

Och Tankekraftverk var en tom tavla i väntan på att fyllas med innehåll.

Och Moderhjärnan tänkte: ”Låt oss stoppa in idéer, tankar och initiativ i Tankekraftverk”, och Tankekraftverket öppnade sinnet för att ta emot idéer, tankar och initiativ.

Och Moderhjärnan såg att tankekraften var god och tänkte: ”Må tankekraften vara med oss så att Tankekraftverk kan bidra till den bästa av världar.” Och det skedde så:

Tankekraftverk samlade tankekraften och gjorde den till bokstäver som blev till ord som blev till meningar som blev till stycken som blev till text på cirka 1000 tecken med blanksteg och med bild. Och Moderhjärnan tänkte att det är gott, men tänkte för att vara på den säkra sidan: ”Låt oss skapa en reservation på cirka 1000 tecken med blanksteg, så texten kan vara både kortare och längre. Men bildens varande är absolut, oavsett om den säger mer eller mindre än 1000 ord.”

Och Moderhjärnan tänkte på Tankekraftverk, och se, här fanns tankar som både räknades och ville väl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *