Blogg

Bloggberättelsen om Tankekraftverk

Denna berättelse var ursprungligen bortglömd  i ”Anteckningar från en Minneslucka”, men återfanns av en slump på en mental kom ihåg-lapp i Moderhjärnans minnesarkiv.

 

I begynnelsen skapade Moderhjärnan Tankekraftverk.

Och Tankekraftverk var en tom tavla i väntan på att fyllas med innehåll.

Och Moderhjärnan tänkte: ”Låt oss stoppa in idéer, tankar och initiativ i Tankekraftverk”, och Tankekraftverket öppnade sinnet för att ta emot idéer, tankar och initiativ.

Och Moderhjärnan såg att tankekraften var god och tänkte: ”Må tankekraften vara med oss så att Tankekraftverk kan bidra till den bästa av världar.” Och det skedde så:

Tankekraftverk samlade tankekraften och gjorde den till bokstäver som blev till ord som blev till meningar som blev till stycken som blev till text på cirka 1000 tecken med blanksteg och med bild. Och Moderhjärnan tänkte att det är gott, men tänkte för att vara på den säkra sidan: ”Låt oss skapa en reservation på cirka 1000 tecken med blanksteg, så texten kan vara både kortare och längre. Men bildens varande är absolut, oavsett om den säger mer eller mindre än 1000 ord.”

Och Moderhjärnan tänkte på Tankekraftverk, och se, här fanns tankar som både räknades och ville väl.

 

Tankekraftverk
Tankekraftverk
28 augusti, 2016