Kerstin Björsson

Kerstin Björsson har många färger på sin palette. Bakgrunden finns i kultur- och konstvetenskap, ämnen som hon idag föreläser och skriver artiklar i. Kommunikation i text såväl som bild är intressen som engagera henne. Kerstin tror på att olika berikar och varje människas kapacitet att blomstra med rätt förutsättningar. Att tänka annorlunda och våga prova är en utmaning som hon anser håller sinnet rörligt.

Kerstin Björsson Foto: Dietmar Mölk
Kerstin Björsson
Foto: Dietmar Mölk

 

BIBLIOGRAFI

Handbok : från rullstolsrobot till människa med mening med Magnus Kindåker (2016) Tankekraftverk.

Musik ska Byggas utav Glädje (2015) Sjuttonde förlaget, ny utgåva (2018) Tankekraftverk

Artikel:  ”Mina bröst som kvinna eller konstvetare ” i De osynliga brösten (2014) The Bearded Lady

Essä:  ”Om centaurer och bakterieodlingar” i Om essäer (2009) Sjuttonde förlaget

Var kommer betraktaren in i bilden? : En studie av konstens aktörer i Örebro kommun, deras målsättningar och verklighet (2009) Magisteruppsats, Linköpings universitet

Mer än bara konstnär? : Att närma sig en triangelkomposition i begrepp, förutsättning och realitet (2008) Kandidatuppsats, Linköpings universitet

10 augusti, 2016