Sommarläsning 2019
Livet händer, hela tiden.
Vågen av Hokusai
Boken Lightning
Vågen av Hokusai

Knock out

16 juni, 2019 Energi

Medborgarförslag och samhällsförändring

Magnus Kindåker är envis. Envisheten är ett karaktärsdrag som han fått från sin farmor och som hjälpte honom att överleva starten i livet. Nyligen har Magnus använt den envisheten för att driva igenom ett medborgarförslag i Falu kommun om att de ska införa ett så kallat ”mobilitetsstöd”. Lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst trädde i…