Tid för samtal

Det kändes nästan lite exotiskt när jag läste artikeln i gratistidningen ”Örebroar’n”. Vänsterpartiets Murad Artin tog initiativet till en samtalsserie tillsammans med Liberalernas Karolina Wallström, en samtalsserie för att mota populism och politikerförakt. Tanken är att faktiskt påminna oss om var våra politiska partier har sina ideologiska rötter och varför de tycker som de gör…

Pressmeddelande för Handbok!

PRESSMEDDELANDE FÖR ”HANDBOK : FRÅN RULLSTOLSROBOT TILL MÄNNISKA MED MENING” ”Vad fan är en CP-skada?” undrade pappa 1973 föds Magnus Kindåker för tidigt och börjar sitt liv i kuvös under det tillfälliga namnet Konrad om han skulle dö. Familjen upptäcker att Magnus beter sig annorlunda och läkarna konstaterar att han fötts med en CP-skada. Sedan…

Medborgarförslag och samhällsförändring

Magnus Kindåker är envis. Envisheten är ett karaktärsdrag som han fått från sin farmor och som hjälpte honom att överleva starten i livet. Nyligen har Magnus använt den envisheten för att driva igenom ett medborgarförslag i Falu kommun om att de ska införa ett så kallat ”mobilitetsstöd”. Lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst trädde i…