Tid för samtal

Det kändes nästan lite exotiskt när jag läste artikeln i gratistidningen ”Örebroar’n”. Vänsterpartiets Murad Artin tog initiativet till en samtalsserie tillsammans med Liberalernas Karolina Wallström, en samtalsserie för att mota populism och politikerförakt. Tanken är att faktiskt påminna oss om var våra politiska partier har sina ideologiska rötter och varför de tycker som de gör…