42

Svaret på frågan om livet, universum och allting är 42. Alla som har läst Douglas Adams ”Liftarens guide till galaxen” är sannolikt medvetna om det. Känns svaret otillräckligt? Det kan bero på att frågan inte har fått det svar vi önskar eller förväntat oss att få. Kanske borde vi har formulerat frågan annorlunda, kanske skulle vi…

God ton

Nils Jonson (1804-1870) var en nomad i skinnbyxor och kofta med väderbitet ansiktet stämplat av vildmarken. Han ärvde sysslan ”sockenlapp” av sin far, en syssla som på andra håll i landet då kallades ”rackare”. Han gick under namnet Lapp Nils och blev så småningom en storspeleman, mest känd för sina polskor. En artikel om honom…